YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với cuốn sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

  • A. 8000
  • B. 8129
  • C. 8291
  • D. 8192

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đĩa cứng 40GB có thể lưu trữ số cuốn sách là: (40 x 1024): 5 = 8192 (cuốn).

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON