YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  CPU là cụm từ viết tắt để chỉ điều gì?

  • A. Bộ nhớ trong của máy tính
  • B. Thiết bị trong máy tính
  • C. Bộ xử lý trung tâm
  • D. Bộ phận điểu khiển hoạt động máy tính và các thiết bị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bộ xử lý trung tâm (CPU) được coi là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 424164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON