YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nêu tên các kiểu mạng?

  • A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng
  • B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng
  • C. Mạng kiểu đường thẳng
  • D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tên các kiểu mạng: Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 424184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF