• Câu hỏi:

  Trong việc thực hiện chiến lược: “ Việt Nam hóa chiến tranh”, Mĩ đã sử dụng thủ đoạn nào để cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

  • A. Phong toả miền Bắc, ngăn chặn sự liên lạc của ta với quốc tế.
  • B. Gây áp lực để các nước Đông Nam Á không quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
  • C. Bắt tay thoả hiệp với Trung Quốc và hoà hoãn với Liên Xô.
  • D. Gây chia rẽ giữa ba nước Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC