• Câu hỏi:

  Để hỗ trợ cho cuộc “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mĩ đã

  • A. Tổ chức hành quân xâm lược Campuchia.
  • B. Tổ chức hoạt động phá hoại Campuchia, lật đổ chính quyền Xihanúc.
  • C. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
  • D. Tiến hành các cuộc hành quân xâm lược Lào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC