• Câu hỏi:

  Thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam là:

  • A. Phá hoại tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.
  • B. Tiếp tục thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”.
  • C. Tổ chức các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” vào căn cứ quân giải phóng.
  • D. Cấu kết với Trung Quốc để cô lập cuộc kháng chiến của ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC