ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trong những năm 1961 - 1965 là

  • A. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
  • B. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
  • C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 
  • D. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương’ .
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 27289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1