• Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mĩ ở Miền Nam?

  • A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
  • B. Trận “Điện Biên Phủ trên không”.
  • C. Hiệp định Pari 1973.
  • D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC