• Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “Việt Nam hoá chiến tranh” là

  • A. Hệ thống cố vấn Mĩ được tăng cường tối đa trong khi đó viện trợ của Mĩ giảm.
  • B. Quân đội Sài Gòn là lực lượng chủ yếu.
  • C. Vai trò của quân Mĩ và hệ thống cố vấn Mĩ giảm dần.
  • D. Quân Mĩ giữ vai trò quan trọng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC