• Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào đánh  dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

  • A. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”
  • B. Phá “ấp chiến lược”
  • C. “Đồng khởi”
  • D. “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC