• Câu hỏi:

  Dựa vào những dữ liệu dưới đây, hãy sắp xếp theo đúng trình tự thời gian:

  1. Chiến thắng Ấp Bắc.                                  3. Chiến thắng Vạn Tường.

  2. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”   4. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

  • A. 1, 3, 4, 2
  • B. 3, 1, 4, 2
  • C. 2, 3, 4, 1
  • D. 1, 4, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC