YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy  xuân 1975: mốc mở đầu – kết thúc là.

  • A. 9/4/1975 - 30/4/1975
  • B. 19/3/1975 – 2/5/1975
  • C. 4/3/1975 – 2/5/1975
  • D. 4/3/1975 – 30/4/1975

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA