• Câu hỏi:

  Lúc 10h45 phút ngày 30/4/1975 diễn ra sự kiện cơ bản nào ở Sài Gòn?

  • A. Dương Văn Minh kêu gọi ngừng bắn để điều đình bàn giao chính quyền.
  • B. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
  • C. Xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.
  • D. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC