• Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào “ Đồng khởi”?

  • A. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.
  • B. Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
  • C. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ- Diệm.
  • D. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC