ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau năm 1954.

  • A. Thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân
  • B. Cùng với miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội
  • C. Đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ - Diệm
  • D. Xây dựng chế độ TBCN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 27282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1