• Câu hỏi:

  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam được tiến hành bằng lực lượng

  • A. Quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn
  • B. Quân Mĩ, quân đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn
  • C. Quân đồng minh của Mĩ do cố vấn Mĩ chỉ huy
  • D. Quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC