YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong “chiến tranh đặc biệt” là: 

  • A. “Dùng người Việt đánh người Việt”
  • B. “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”
  • C. “Bình định” và “tìm diệt”
  • D. Dồn dân lập “ấp chiến lược”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27280

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA