• Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong “chiến tranh đặc biệt” là: 

  • A. “Dùng người Việt đánh người Việt”
  • B. “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”
  • C. “Bình định” và “tìm diệt”
  • D. Dồn dân lập “ấp chiến lược”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC