YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng Vạn Tường chứng minh khả năng gì của quân ta trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

  • A. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận chính trị trong “chiến tranh cục bộ”
  • B. Có khả năng đánh thắng quân Mĩ trong “chiến tranh cục bộ”
  • C. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận ngoại giao trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”
  • D. Đánh thắng hoàn toàn quân Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA