• Câu hỏi:

  Chiến thắng Vạn Tường chứng minh khả năng gì của quân ta trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ”?

  • A. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận chính trị trong “chiến tranh cục bộ”
  • B. Có khả năng đánh thắng quân Mĩ trong “chiến tranh cục bộ”
  • C. Chiến thắng Mĩ trên mặt trận ngoại giao trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”
  • D. Đánh thắng hoàn toàn quân Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC