• Câu hỏi:

  Đặc điểm của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

  • A. Mĩ thay chân Pháp đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam.
  • B. Miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới,căn cứ quân sự của Mĩ.
  • C. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.
  • D. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC