• Câu hỏi:

  Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước.

  • A. Xây dựng CNXH ở Miền Bắc, phát triển kinh tế TBCN ở Miền Nam
  • B. Đồng thời thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
  • C. Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
  • D. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC