YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

    • A. Quân đội Sài Gòn.
    • B. Quân Mĩ và Hàn Quốc.
    • C. Quân Đồng Minh của Mĩ
    • D. Quân Mĩ

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    ADMICRO

Mã câu hỏi: 27291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA