• Câu hỏi:

  Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

  • A. Quân đội Sài Gòn.
  • B. Quân Mĩ và Hàn Quốc.
  • C. Quân Đồng Minh của Mĩ
  • D. Quân Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC