YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên Si có ba đồng vị bền 2814Si chiếm 92,23%, 2914Si chiếm 4,67% còn lại là 3014Si.Phần trăm khối lượng của 2914Si trong Na2SiO3 là (Biết Na = 23 , O = 16):

  • A. 2,2018%
  • B. 1,1091%
  • C. 1,8143%
  • D. 2,1024%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phần trăm 30Si trong tự nhiên là 100% - 93,23% - 4,67% = 3,1%

  Khối lượng nguyên tử Si trung bình là: MSi = 28 x 0,9223 + 29 x 0,0467 + 30 x 0,031 = 28,6307

  → Phần trăm khối lượng của 29Si trong Na2SiO3 là  \(\frac{{29.0,0467}}{{23.2 + 28,6307 + 16.3}} = 1,1073\% \) 

  → Chọn B.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA