YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên đồng có hai đồng vị là \({}_{29}^{65}Cu\) và  \({}_{29}^{63}Cu\)  biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Phần trăm khối lượng của \({}_{29}^{63}Cu\) trong Cu2O là

  • A. 73%.
  • B. 64,29%.
  • C. 35,71%.
  • D. 27%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử % nguyên tử 65Cu và 63Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  63x + 65y = 63,54
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,73\\
  y = 0,27
  \end{array} \right.\)

  Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O là \(\% {}^{63}Cu = \frac{{0,73.63.2}}{{63,54.2 + 16}} \simeq 64,29\% \)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA