YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ có hai đồng vị là 1H và 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro trên là

  • A. 12,00%
  • B. 88,00%.
  • C. 21,43%.
  • D. 78,57%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi số mol của 2 đồng vị lần lượt là a và b

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {}^1H:a\\
  {}^2H:b
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = \frac{1}{{22,4}}.2\\
  a + 2b = 0,1
  \end{array} \right. \to a = 0,0786,b = 0,0107\) 

  Phần trăm về khối lượng \({}^1H:\frac{{0,0786.1}}{{0,1}} = 78,6\% \) 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA