AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên đồng có hai đồng vị là \({}_{29}^{65}Cu\) và \({}_{29}^{63}Cu\) trong đó đồng vị \({}_{29}^{65}Cu\)  chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của \({}_{29}^{63}Cu\)  trong CuSO4.5H2O là

  • A. 7,03.
  • B. 73.
  • C. 27.
  • D. 18,43.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần trăm nguyên tử 63Cu trong tự nhiên là: %63Cu = 100 - 27 = 73%.

  Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là: MCu = 65 x 0,27 + 63 x 0,73 = 63,54

  Phần trăm của 63Cu trong CuSO4.5H2O là

  \(\% {}^{63}Cu = \frac{{0,73.63}}{{63,54 + 32 + 16.4 + 5(2 + 16)}} \approx 18,43\% \) 

  → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>