AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên Mg có 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) và 26Mg (11,00%). Giả sử có 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng số nguyên tử của hai đồng vị còn lại là

  • A. 20.
  • B. 21.
  • C. 22.
  • D. 42.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử có 158 nguyên tử 24Mg thì


  có: \(\frac{{158.10}}{{79}} = 20\) nguyên tử 25Mg

  có: \(\frac{{158.11}}{{79}} = 22\) nguyên tử 26Mg

  → Tổng số nguyên tử của 25Mg và 26Mg là 20 + 22 = 42 → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>