• Câu hỏi:

  Bo có 2 đồng vị là 10B và 11B với nguyên tử khối trung bình là 10,81. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 11B chứa trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)

  • A. 14,00%.
  • B. 14,16%.
  • C. 14,42%.
  • D. 15,00%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử % của 10B và 11B trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt:  \(\left\{ \begin{array}{l}
  10x + 11y = 10,81\\
  x + y = 1
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,19\\
  y = 0,81
  \end{array} \right.\)

  → \(\% {}^{11}B = \frac{{0,81.11}}{{3 + 10,81 + 16.3}} \approx 14,42\% \) 

  → Chọn C.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC