YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu có trong 16 gam CuSO4 khan.

  • A. 4,515.1022 nguyên tử
  • B. 1,55.1022 nguyên tử
  • C. 1,505.1022 nguyên tử
  • D. 4,52.1022 nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử % của 63Cu và 65Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  63x + 65y = 63,5
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,75\\
  y = 0,25
  \end{array} \right.\) 

  • \({n_{CuS{O_4}}} = \frac{{16}}{{63,5 + 32 + 16.4}} \approx 0,100313(mol)\) 

  Số nguyên tử Cu = số phân tử CuSO4 = 0,100313 x 6,02 x 1023 = 6,03887 x 1022.

  → Số nguyên tử 65Cu có trong 16 gam CuSO4 là 0,25 x 6,03887 x 1022 = 1,50972 x 1022

  → Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON