AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số các hạt cơ bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z lần lượt là

  • A. 26, 27, 29
  • B. 30, 29,28
  • C. 28, 29, 30
  • D. 27, 28, 26

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử số hạt nơtron trong X, Y, Z lần lượt là NX, NY, NZ

  Vì X, Y, Z là đồng vị nên chúng đều có số p = số e = Z

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  (2z + Nx) + (2Z + Ny) + (2Z + Nz) = 129\\
  Nx - Ny = 1\\
  Z = Nz
  \end{array} \right.\) 

  → 7Z + NY = 128.

  \(1 \le \frac{N}{Z} \le 1,5 \to \left\{ \begin{array}{l}
  Z \le 14,22\\
  Z \ge 12,8
  \end{array} \right. \to Z = 13,Z = 14\) 
  • TH1: Z = 13.

  → NZ = 13, NX = 19,5; NY = 18,5 → loại.

  • TH2: Z = 14

  → NZ = 14, NX = 16, NY = 15

  → Số khối của X, Y, Z lần lượt là 30, 29, 28.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>