YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ có 2 đồng vị là 14N, 15N còn H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là không đúng

  • A. có 12 phân tử dạng NO2.
  • B. Có 12 phân tử dạng N2O.
  • C. có 60 phân tử dạng HNO3.
  • D. có 18 phân tử dạng H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là \(\frac{{m.n(n + 1)}}{2}\)

  NO2 có \(\frac{{2.3.(3 + 1)}}{2} = 12\) phân tử

  N2O có \(\frac{{3.2.(2 + 1)}}{2} = 9\) phân tử

  H2O có \(\frac{{3.3.(3 + 1)}}{2} = 18\) phân tử

  Còn HNO3 thấy tổ hợp của 3 nguyên tố thì số trường hợp hoán đổi vị trí nhiều hơn là chắc rồi.

  Chọn H có 3 cách, chọn N có 2 cách, chọn OOO có 10 cách → có 60 phân tử dạng HNO3.

  Đề bảo chọn ý không đúng là ý B rồi

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON