AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)

  • A. 7,24%.
  • B. 7,55%.
  • C.  25,00%.
  • D. 28,98%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi x và 1-x lần lượt là tỉ lệ của các đồng phân

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow 35x + 37(1 - x) = 35,5 \Rightarrow x = 0,75\\
   \Rightarrow \frac{{37.0,25}}{{39 + 35,5 + 16.3}} = 7,55\% 
  \end{array}\) 
  => Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>