AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình của Br là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K trong KBr là

  • A. 30,56%.
  • B. 29,92%.
  • C. 31,03%.
  • D. 30,55%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  %41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.

  Khối lượng nguyên tử trung bình của K là:

  MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.

  Khối lượng nguyên tử trung bình của Br là: MBr = 79,92.

  Thành phần phần trăm của 39K trong KBr là

  \(\% {}^{39}K = \frac{{39.0,9326}}{{39,13468 + 79,92}} \approx 30,55\% \) 

  → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>