YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17). Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

  • A. 8,92%
  • B. 8,43%
  • C. 8,56%
  • D. 8,79%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  %35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%

  → MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.

  → Thành phần % của 37Cl trong HClO4 là \(\% {}^{37}Cl = \frac{{0,2423.37}}{{1 + 35,4846 + 16.4}} = 8,92\% \)  

  → Chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA