AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, nguyên tố clo có hai đồng vị bền là \({}_{17}^{35}Cl\)  và \({}_{17}^{37}Cl\) , trong đó đồng vị \({}_{17}^{35}Cl\)  chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của \({}_{17}^{37}Cl\)  trong CaCl2

  • A. 47,78%.
  • B. 48,46%.
  • C. 16,16%.
  • D. 22,78%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  M Cl = 35.0,7577 + 37(1-0,75770 = 35,4846

  % Khối lượng của  \({}^{37}Cl = \frac{{37(1 - 0,7577).2}}{{35,4846.2 + 40}} = 16,16\% \) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA