AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồng trong tự nhiên gồm hai loại đồng vị là \({}_{29}^{65}Cu\) và \({}_{29}^{63}Cu\)trong đó tỉ lệ số nguyên tử \({}_{29}^{65}Cu\) : \({}_{29}^{63}Cu\) = 81 : 219. Nếu hoàn tan một miếng đồng nặng 19,062 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) thu được là: (3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)

  • A. 2,24.
  • B. 3,36.
  • C. 4,48.
  • D. 6,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tử khối trung bình của đồng là \({M_{Cu}} = \frac{{65,81 + 63,219}}{{81 + 219}} = 63,54\) 

  Trong 19,062 gam Cu có số mol là \({n_{Cu}} = \frac{{19,062}}{{63,54}} = 0,3(mol)\) 
  → nNO = 2 nCu : 3= 0,2 mol → V = 4,48 lít. Đáp án C. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>