AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) và A7N (0,37%). Trong HNO3 14N chiếm 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai của Nitơ là:

  • A. 14.
  • B. 15.
  • C. 16.
  • D. 13.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MN = 14 x 0,9963 + A x 0,0037 = 13,9482 + 0,0037A.

  \(\% {}^{14}N = \frac{{14.0,9963}}{{1 + 13,9482 + 0,0037A + 16.3}} = 22,1387\% \) → A = 15

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>