AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố O có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O.  Biết 752,875. 1020 nguyên tử  oxi có khối lượng m gam. Tỷ lệ giữa các đồng vị lần lượt là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính giá trị của m

  • A. 2,0175
  • B. 2,0173
  • C. 2, 0875
  • D. 2,0189

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  16O : 17O = 4504 : 301; 18O : 17O = 585 : 903 = 195 : 301

  16O : 17O : 18O = 4504 : 301 : 195

  Phần trăm từng đồng vị của O là

  \(\begin{array}{l}
  \% {}^{16}O = \frac{{4504}}{{4504 + 301 + 195}} = 0,9008\\
  \% {}^{17}O = \frac{{301}}{{4504 + 301 + 195}} = 0,0602\\
  \% {}^{18}O = \frac{{195}}{{4504 + 301 + 195}} = 0,039
  \end{array}\) 
  Khối lượng trung bình nguyên tử O là: MO = 16 x 0,9008 + 17 x 0,0602 + 18 x 0,039 = 16,1382

  nO = 752,875. 1020 : (1,6023. 1023) = 0,125 mol → mO = 0,125 x 16,1382 = 2,017275 gam

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>