AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố N có 2 đồng vị là 14N và 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 tối đa có thể có là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương đương về mặt cấu tạo)

  • A. 6.
  • B. 12.
  • C. 18.
  • D. 20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn ra bộ ba nguyên tử H từ 3 đồng vị 1H; 2H; 3H có 10 cách chọn

  (111, 112, 113, 122, 123,133, 222, 223, 233, 333).

  ứng với mỗi bộ ba H, ghép 1 đồng vị N ta được một phân tử NH3 khác nhau.

  Theo đó, với 2 đồng vị N thì có tối đa 2 × 10 = 20 phân tử NH3.

  Ta chọn đáp án D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>