YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nước tự nhiên, hiđro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro trong nước nguyên chất bằng 1,008. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 2H có trong 1,000 gam nước nguyên chất là (cho: O = 16)

  • A. 0,178%
  • B. 17,762%
  • C. 0,089%
  • D. 11,012%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sử dụng đường chéo ta tính được phần trăm số nguyên tử \({}^1H\) và \({}^2H\): \(\left\{ \begin{array}{l}
  \% {}^1H = 99,2\% \\
  \% {}^2H = 0,8\% 
  \end{array} \right.\) 
  Thành phần % về khối lượng của 2Htrong H2O là:
  \(\frac{{2.0,008.2}}{{16 + 2.1,008}} = 0,178\% \) 
  => Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON