YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên lưu huỳnh gồm 4 đồng vị bền:

  Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4giá trị gần nhất với (H = 1; O = 16)

  • A. 31,10%
  • B. 31,05%
  • C. 31,00%
  • D.  30,95%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng nguyên tử trung bình của S là

  MS = 0,9502 x 32 + 0,0075 x 33 + 0,0421 x 34 + 0,0002 x 36 = 32,0925

  Phần trăm khối lượng của 32S trong H2SO4 là \(\% {}^{32}S = \frac{{0,9502.32}}{{2 + 32,0925 + 16.4}} \approx 30,9977\% \) 

  → Chọn C.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA