AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên nguyên tố Bo có hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Trung bình cứ có 1539 nguyên tử 10B thì sẽ có tương ứng bao nhiêu nguyên tử 11B ?

  • A. 292
  • B. 361
  • C. 1247
  • D. 6561

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử % nguyên tử 11B và 10B trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  11x + 10y = 10,81
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,81\\
  y = 0,19
  \end{array} \right.\) 

  Nếu có 1539 nguyên tử 10B thì có  \(\frac{{1539.0,81}}{{0,19}} = 6561\) nguyên tử 11B.

  → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>