AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Giá trị của n là

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  %35Cl = 100% - 75,77% = 24,23%

  Nguyên tử khối trung bình của clo là: M Cl = 35.0,7577 + 37.0,2423 = 35,4846

  Vậy phần trăm khối lượng của 37 trong HClOn là \(\frac{{37.0,2423}}{{1 + 35,4846 + 16n}} = 13,09\% \) → n = 2

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA