YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là:

  • A. \(\frac{{m.n(n + 1)}}{2}\)
  • B. m.n(n + 1).
  • C.

   m.n2.

  • D. m2.n.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sứ A có các đồng vị từ 1 A, 2A....nA

  Giả sứ B có các đồng vị từ 1 B, 2B....mB

  Phân tử có A2B có dạng ABA

  Giả sử lấy 1 đồng vị của B ( cố định) kết hợp với n đồng vị của A

  Chọn 1 A đứng đầu ta có 1 AB1 A, 1 AB2 A, ..... 1 ABn A → có n loại phân tử

  Chọn 2 A đứng đầu có 2 A 2 A, 2 AB3 A,.... 2 ABn A → có n-1 loại phân tử
  ......................................................................

  Chọn n A đứng dầu có n ABn A có 1 loại phân tử

  Như vậy cứ n loại nguyên tử A kết hợp với 1 loai nguyên tử B có 1+ 2+ 3+.... + n = \(\frac{{n(n + 1)}}{2}\) 

  Cứ n loại nguyên tử A kết hợp với m loai nguyên tử B có \(\frac{{m.n.(n + 1)}}{2}\). Đáp án A. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON