YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của  6329Cu trong CuCl2 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl = 35,5.

  • A. 73,00%
  • B. 27,00%
  • C. 32,33%
  • D. 34,18 %

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử % của 63Cu, 65Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  63x + 65y = 63,54
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,73\\
  y = 0,27
  \end{array} \right.\) 

  → Phần trăm của 63Cu trong CuCl2 là  \(\frac{{63.0,73}}{{63,54 + 35,5.2}} \approx 34,18\% \) 

  → Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON