AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % khối lượng của 63Cu trong CuCl2 là (cho Cl = 35,5)

  • A. 12,64%.
  • B. 26,77%.
  • C.  27,00%.
  • D. 34,18%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử % nguyên tử 65Cu và 63Cu trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  63x + 65y = 63,54
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,73\\
  y = 0,27
  \end{array} \right.\) 

  Phần trăm khối lượng của 63Cu trong CuCl2 là  \(\% {}^{63}Cu = \frac{{0,73.63}}{{63,54 + 35,5.2}} \simeq 34,18\% \) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>