• Câu hỏi:

  Trong tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chiếm 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% và 81Br chiếm 49,31%. Thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3

  • A. 17,36%.
  • B. 18,92%.
  • C. 27,03%.
  • D. 27,55%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lượng nguyên tử trung bình của Fe là MFe = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.

  Khối lượng trung bình của Br là MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.

  Phần trăm khối lượng của 56Fe trong FeBr3 là  \(\% {}^{56}Fe = \frac{{0,9172.56}}{{55,9116 + 3.79,9862}} \approx 17,36\% \) 

  → Chọn A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC