AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử khối trung bình của Bo bằng 10,81u. Biết Bo có 2 đồng vị 105B và 115B. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B trong axít H3BO3 ?

  • A. 3%
  • B. 4%
  • C. 5%
  • D. 6%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử % 10B và % 11B trong tự nhiên lần lượt là x, y.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 1\\
  10x + 11y = 10,81
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,19\\
  y = 0,81
  \end{array} \right.\) 

  Vậy phần trăm số nguyên tử đồng vị 10B trong H3BO3 là  \(\frac{{0,19.10}}{{3 + 10,81 + 16.3}} = 3,07\% \) 

  → Chọn A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>