AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiềm năng thủy điện lớn nhất của nước ta tập trung chủ yếu trên

  • A. Hệ thống sông Mê Kông, sông Đồng Nai
  • B. Hệ thống sông Xê Xan, sông Xrê Póc
  • C. Hệ thống sông Mã, sông Cả
  • D. Hệ thống sông Hồng, sông Đồng Nai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>