AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là

  • A. Từ 9 - 40 nghìn tỉ đồng
  • B. Dưới 9 nghìn tỉ đồng
  • C. Trên 120 nghì tỉ đồng
  • D. Từ trên 40 -120 nghìn tỉ đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>