AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu ngành công nghiệp theo ngành ở nước ta có

  • A. 4 nhóm với 30 ngành.
  • B. 3 nhóm với 28 ngành.
  • C. 2 nhóm với 27 ngành.
  • D. 3 nhóm với 29 ngành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>